ប្រភេទទាំងអស់
EN

ឯកតា TRS សំរាប់កុងតឺន័រធុង

As an integrated refrigeration and heating unit, the TRS unit is installed in the tank container. It can be installed in a 20ft tank container, so it only takes up very little floor space, and is easy to install and move.

ផលិតផល 1

ឯកតា TRS សំរាប់កុងតឺន័រធុង

  • ទំហំផលិតផល៖ L2248 × W517 × H550 (មម)
  • ថាមពលទូរទឹកកក៖ ៧KW (៥០HZ)
  • ថាមពលផ្លុំ: 0.2KW × 2
  • (ស្រេចចិត្ត) ប្រព័ន្ធកំដៅ: 10.5KW
  • ទំងន់ឯកតា: 270KG
សេចក្ដីលម្អិត