ប្រភេទទាំងអស់
EN

ខ្សែសង្វាក់ផលិតនំ

The bakery processing line includes continuous proofer, cooler and freezer. It's suitable for proofing, cooling and freezing process of products like dough, hamburger bread, toast bread, cakes, etc.

ផលិតផល 1

ខ្សែសង្វាក់ផលិតនំ

    ខ្សែបន្ទាត់កែច្នៃនំរួមបញ្ចូលទាំងភស្ដុតាងបន្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាសីនតឹកកក។ វាសមស្របសម្រាប់ការបញ្ជាក់ការធ្វើឱ្យត្រជាក់និងដំណើរការត្រជាក់នៃផលិតផលដូចជានំប៉័ងនំប៉័ងហាំប៊ឺហ្គឺនំប៉័ងនំប៉័ងនំជាដើម។សេចក្ដីលម្អិត