EN

home>PRODUKTY>Chladiče vzduchu

Vzduchový chladič namontovaný na strop

PREHĽAD

Štandardný stropný chladič vzduchu pre bežné aplikácie. Je široko používaný na chladenie, distribučné centrum chladiacich reťazcov, supermarket atď.


  • VLASTNOSTI
  • TECHNICKÉ ÚDAJE
  • APLIKÁCIA

◆ Tento chladič vzduchu je ideálny pre spracovateľské dielne, ktoré je potrebné klimatizovať. Môže udržiavať nízku teplotu v oblasti spracovania potravín.

Cirkulácia vzduchu je plynulá a rovnomerná. Vzduch cirkuluje pozdĺž stropu, takže pracovníci nie sú vystavení priamo chladenému vzduchu.