ប្រភេទទាំងអស់
EN

ល្ពៅតុក្កតា

Square Technology produces low tension spiral freezer, self-stacking spiral freezer, spiral cooler & conveyors. Spiral freezers are continuous freezing devices which are developed using an air-blast freezing method. Square Technology is honored to draft the Chinese National Standard of spiral freezer. The spiral freezer can be mainly used to freeze individual products and packed products for various frozen food industry.

ផលិតផល 4

ម៉ាសីនតឹកកកភាពតានតឹងទាប (ស្គរតែមួយ)

 • Dimeension : 12660x9800x6500mm
 • Infeed temperature : +8℃
 • ទូរទឹកកក៖ NH3 / R404A / R៥០៧
 • Freezing products : Chicken nuggets
 • Outfeed temperature : -4℃
 • Freezing time : 25-120min
 • Refrigeration consumption : 720KW
 • Output : 7000kg/h
សេចក្ដីលម្អិត

ម៉ាសីនតឹកកែតំរឹមតានតឹងទាប (ស្គរភ្លោះ)

 • វិមាត្រប្លង់៖ ៤៣៥០ × ១៩៤០ × ២៩៥០ ម។ ម
 • Infeed temperature : +25℃
 • ទូរទឹកកក៖ NH3 / R404A / R៥០៧
 • Freezing products : 650g packed meals
 • Outfeed temperature : -18℃
 • Freezing time : 60-300min
 • Refrigeration consumption : 690KW
 • Output : 8000 boxes/h
សេចក្ដីលម្អិត

ម៉ាសីនតឹកកកវិលដោយខ្លួនឯង

 • វិមាត្រប្លង់៖ ៤៣៥០ × ១៩៤០ × ២៩៥០ ម។ ម
 • Infeed temperature : +15℃
 • ទូរទឹកកក៖ NH3 / R404A / R៥០៧
 • Freezing products : 150g chicken drumsticks
 • Outfeed temperature : -18℃
 • Freezing time : 22.5-90 min
 • Refrigeration consumption : 200 kw
 • Output : 1.5 T/h
សេចក្ដីលម្អិត

ស្ព័រត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនកំដៅ

 • វិមាត្រប្លង់៖ ៤៣៥០ × ១៩៤០ × ២៩៥០ ម។ ម
 • Infeed temperature : /
 • Refrigerant : /
 • Products : Hamburger buns
 • Outfeed temperature : Room temperature(+20℃-25℃)
 • Dwell time : 20-100min
 • Output : 1800kg/h
 • ថាមពលដែលបានតំឡើង: 21KW
សេចក្ដីលម្អិត