ប្រភេទទាំងអស់
EN

ផ្នែកទូរទឹកកកនិងដំណោះស្រាយ

Square Technology has offered customers a full line of freezing equipment and refrigeration integration solutions for 30 years, giving us extensive experience in refrigeration design, manufacturing and application.

ផលិតផល 1

ផ្នែកទូរទឹកកកនិងដំណោះស្រាយ

    ផ្នែកទូរទឹកកករបស់យើង។ យើងក៏នឹងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសមាហរណកម្មខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ សមាសធាតុសំខាន់នៃអង្គភាពទូរទឹកកករបស់យើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវបានប្រភពមកពីឈ្មោះល្បីទាំងពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។សេចក្ដីលម្អិត