ប្រភេទទាំងអស់
EN

ដំណោះស្រាយទូរទឹកកក

បច្ចេកវិទ្យា Square បានចាប់ផ្តើមរចនានិងផលិតឧបករណ៍ត្រជាក់និងទូរទឹកកកកាលពី ៣០ ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះយើងអាចផ្តល់ជូននូវគ្រឿងបន្លាស់ទូរទឹកកកគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់អាហារក្លាសេនិងកន្លែងស្តុកត្រជាក់និងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនសង្វាក់ត្រជាក់។

ផលិតផល 2

ផ្នែកទូរទឹកកកនិងដំណោះស្រាយ

    Our refrigeration units. We will also offer cold chain integration solutions to meet any customer requirements. The main components of our refrigeration unit, as well as the overall system are sourced from well-known names from both at home and abroad.សេចក្ដីលម្អិត

ឯកតា TRS សំរាប់កុងតឺន័រធុង

  • Product size : L2248×W517×H550 (mm)
  • Refrigeration power : 7KW(50HZ)
  • Blower power : 0.2KW×2
  • (Optional) heating system : 10.5KW
  • Unit weight : 270KG
សេចក្ដីលម្អិត