ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់វិជ្ជាជីវៈ
និងសេវាកម្មទាន់ពេលវេលា។

កំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយរចនាតាមតំរូវការ?
ដាក់ពាក្យស្នើសុំឌីហ្សាញ
សាជីវកម្មអេសស៊ីធីជី
ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖

៣៨៨៨, ផ្លូវហាយនតុង, ស៊ីងរ៉ែន, ណនតុង, ជាំងស៊ូប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ: + 86-513-81668999

ទូរសារ: + ៨៦-៥១៣-៨៦២២១២៨០.៨០១៦

បណ្ដាញ: www.ntsquare.com

ក្រុមបណ្តាញ: en.sqteg.com

អ៊ីម៉ែល: ntfe@ntsquare.com